800x200-AKADEMIJA nova (19)
Copy of 1200x628-AKADEMIJA nova (2)

Zakaj se morate udeležiti

prijava (2)

Gradbeno-Prostorsko-Okoljske AKADEMIJE?

Izjemna gospodarska rast je povezana tudi s številnimi investicijami, zato je gradbena tematika sedaj zelo aktualna. S 1. junijem 2018 so se začeli uporabljati trije novi zakoni: 

Gradbeni zakon (GZ)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Vse te novosti in spremembe bodo vplivale na postopke in pripravo dokumentacije ter nadzora na različnih področjih gradbeništva in prostorsko-okoljskega področja.

prijava (2)

Zato smo pripravili Gradbeno-prostorsko-okoljsko Akademijo, ki vključuje 9 specializiranih seminarjev, potekala bo 9 tednov, ob sredah, v času od 25.9.2019 do 27.11.2019. 
Prednosti Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije :

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu

Poglobljena obravnava vsake tematike

Priznani predavatelji

Garantirana izvedba vseh 9 seminarjev

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu
Poglobljena obravnava vsake tematike
Priznani predavatelji
Garantirana izvedba vseh 9 seminarjev
Ugodnosti VELIČASTNIH 7, KOMBO 3+1 in Zgodnja prijava

     

1. seminar

Gradbeni zakon in podzakonski akti

25.9.2019, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

1. seminar

Gradbeni zakon in podzakonski akti

25.9.2019, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

2.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

2.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji

9.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji

9.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

16.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

16.10.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

23.10.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

23.10.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

6. seminar

Urejanje prostora

6.11.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

*3 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

6. seminar

Urejanje prostora

6.11.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

*3 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

13.11.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

13.11.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

dodatni seminar 1

Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

20.11.2019, Aleksandra Velkovrh

*2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

dodatni seminar 1

Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

20.11.2019, Aleksandra Velkovrh

*2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

dodatni seminar 2

Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

27.11.2019, Aleksandra Velkovrh

* 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

dodatni seminar 2

Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

27.11.2019, Aleksandra Velkovrh

* 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Naročniki na storitve portala TFL

VELIČASTNIH 7 *

990 €

KOMBO 3+1 **

570 €

POSAMEZEN SEMINAR

190 €

Vsi ostali udeleženci

VELIČASTNIH 7 *

1090 €

KOMBO 3+1 **

660 €

POSAMEZEN SEMINAR

220 €

* VELIČASTNIH 7:
Ob istočasni prijavi na vsaj 7 seminarjev, udeleženec prejme poseben popust na skupno ceno.
** KOMBO 3+1:
Ob istočasni prijavi 4 udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno. 
ali
Ob istočasni prijavi na 4 seminarje, enega prejmete brezplačno.