800x200-AKADEMIJA nova (2)
1200x628-AKADEMIJA nova (3)

Zakaj se morate udeležiti

prijava (2)

Gradbeno-Prostorsko-Okoljske AKADEMIJE?

S 1. junijem 2018 so se začeli uporabljati trije novi zakoni (GZ, ZUreP-2 ter ZAID). Vse te novosti in spremembe so vplivale na postopke in pripravo dokumentacije ter nadzora na različnih področjih gradbeništva in prostorsko-okoljskega področja.

Zaradi kompleksnosti problematike smo pripravili serijo desetih seminarjev, ki smo jih povezali v Gradbeno – prostorsko – okoljsko Akademijo, kjer smo v že izvedenih petih ponovitvah v preteklem letu, izobrazili vrsto udeležencev, ki so bili z vsebino seminarjev zelo zadovoljni, zato postaja Gradbeno – Prostorsko – okoljska Akademija stalnica v našem TFL Izobraževanju.

Praksa nam prinaša tudi številna vprašanja, ki pa jih bomo v jesenskem roku Akademije obravnavali skupaj s priznanimi strokovnjaki že sedmič. Prav tako nam bo jeseni zakonodaja postregla tudi s spremembami in dopolnitvami, ki jih že sedaj spremljamo za vas in vam jih bomo vsekakor predstavili.

prijava (2)

Člani IZS – ne spreglejte!

Sprememba Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti zahteva, da se morajo pooblaščeni inženirji stalno poklicno usposabljati, kar velja tudi v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Zato smo se z Inženirsko zbornico Slovenije (v nadaljevanju IZS) dogovorili, da bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarjih, ki jih organiziramo v družbi Tax-Fin-Lex d.o.o., pridobili kreditne točke iz obveznih ali izbirnih vsebin. To je skladno tudi s prej omenjenim aktom.

Družba Tax- Fin-Lex d.o.o. bo udeležencem seminarjev izdala potrdilo o udeležbi iz katerega so razvidne kreditne točke, tako da vam IZS ne bo posredovala dodatnega obvestila. Udeleženci ne boste sami vlagali vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, to bomo za vas uredili v družbi Tax-Fin-Lex d.o.o. Točke vam bo IZS pripisala avtomatično.

prijava (2)

Zato smo pripravili Gradbeno-prostorsko-okoljsko Akademijo, ki vključuje 9 specializiranih seminarjev, potekala bo 10 tednov, ob sredah, v času od 8.1.2020 do 1.4.2020. 
Prednosti Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije :

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu

Kreditne točke iz obveznih in izbirnih vsebin - IZS

Priznani predavatelji

Seminarji obravnavajo tudi spremembe in dopolnitve zakonodaje

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu
Kreditne točke iz obveznih in izbirnih vsebin - IZS
Priznani predavatelji
Seminarji obravnavajo tudi spremembe in dopolnitve zakonodaje
Ugodnosti VELIČASTNIH 7, KOMBO 3+1 in Zgodnja prijava

     

1. seminar

Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo v povezavi z Gradbenim zakonom

8.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

15.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

15.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji

22.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji

22.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji

29.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji

29.1.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

12.2.2020, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

12.2.2020, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

6. seminar

Urejanje prostora

4.3.2020, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

6. seminar

Urejanje prostora

4.3.2020, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

11.3.2020, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

11.3.2020, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 8

Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

18.3.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 8

Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

18.3.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 9

Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

25.3.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 9

Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

25.3.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 10

Gradbeni zakon in podzakonski akti

1.4.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

seminar 10

Gradbeni zakon in podzakonski akti

1.4.2020, Aleksandra Velkovrh

*3 kreditne točke iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Naročniki na storitve portala TFL

VELIČASTNIH 7 *

990 €

KOMBO 3+1 **

570 €

POSAMEZEN SEMINAR

190 €

Vsi ostali udeleženci

VELIČASTNIH 7 *

1090 €

KOMBO 3+1 **

660 €

POSAMEZEN SEMINAR

220 €

* VELIČASTNIH 7:
Ob istočasni prijavi na vsaj 7 seminarjev, udeleženec prejme poseben popust na skupno ceno.
** KOMBO 3+1:
Ob istočasni prijavi 4 udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno. 
ali
Ob istočasni prijavi na 4 seminarje, enega prejmete brezplačno.