header
header

     

Zakaj se morate udeležiti

Gradbeno-Prostorsko-Okoljske AKADEMIJE?

Izjemna gospodarska rast je povezana tudi s številnimi investicijami, zato je gradbena tematika sedaj zelo aktualna. S 1. junijem so se začeli uporabljati trije novi zakoni: 

Gradbeni zakon (GZ)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Vse te novosti in spremembe bodo vplivale na postopke in pripravo dokumentacije ter nadzora na različnih področjih gradbeništva in prostorsko-okoljskega področja.

Zato smo pripravili Gradbeno-prostorsko-okoljsko Akademijo, ki vključuje 7 specializiranih seminarjev, potekala bo 7 tednov, ob sredah, v času od 16.1.2019 do 13.3.2019. Prednosti Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije :

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu

Poglobljena obravnava vsake tematike

Priznani predavatelji

Garantirana izvedba vseh 7 seminarjev

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu
Poglobljena obravnava vsake tematike
Priznani predavatelji
Garantirana izvedba vseh 7 seminarjev
Ugodnosti VELIČASTNIH 7, KOMBO 3+1 in Zgodnja prijava

     

rawpixel-1055781-unsplash

1. seminar


Gradbeni zakon in podzakonski akti

16.1.2019, Aleksandra Velkovrh

4 kreditne točke: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan s 4 kreditnimi točkami.

1. seminar


Gradbeni zakon in podzakonski akti

16.1.2019, Aleksandra Velkovrh

4 kreditne točke: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan s 4 kreditnimi točkami.

2. seminar


Novogradnja ali obnova objekta po novem

23.1.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

Novogradnja ali obnova objektov

2. seminar


Novogradnja ali obnova objekta po novem

23.1.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

Gradbeno dovoljenje

3. seminar


Gradbeno dovoljenje in legalizacije po novem

30.1.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

3. seminar


Gradbeno dovoljenje in legalizacije po novem

30.1.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

4. seminar


Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

6.2.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja priporočenih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 1 kreditno točko.

Gradbeni nadzor

4. seminar


Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

6.2.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja priporočenih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 1 kreditno točko.

Okoljevarstvena dovoljenja

5. seminar


Okoljevarstveni postopki po novem

13.2.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

5. seminar


Okoljevarstveni postopki po novem

13.2.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

6. seminar


Urejanje prostora po novem

6.3.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

Urejanje prostora

6. seminar


Urejanje prostora po novem

6.3.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

Gradbena pogodba

7. seminar


Gradbena in druge pogodbe po novem

13.3.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

7. seminar


Gradbena in druge pogodbe po novem

13.3.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki: Seminar spada v sklop usposabljanj s področja obveznih vsebin za člane Inženirske zbornice Slovenije in bo v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev točkovan z 2 kreditnima točkama.

 

Zgodnja prijava

do 31.12.

VELIČASTNIH 7 *

890 €

KOMBO 3+1 **

490 €

POSAMEZEN SEMINAR

170 €
PRIJAVA

Redna prijava

do 31.12.

VELIČASTNIH 7 *

998 €

KOMBO 3+1 **

570 €

POSAMEZEN SEMINAR

190 €
 

* VELIČASTNIH 7:
Ob istočasni prijavi na vseh 7 seminarjev, udeleženec prejme poseben 25% popust na skupno ceno.
** KOMBO 3+1:
Ob istočasni prijavi 4 udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno. 
ali
Ob istočasni prijavi na 4 seminarje, enega prejmete brezplačno.