Copy of 800x200-AKADEMIJA nova (1)
1200x628-AKADEMIJA nova (1)

Zakaj se morate udeležiti

prijava (2)

Gradbeno-Prostorsko-Okoljske AKADEMIJE?

Izjemna gospodarska rast je povezana tudi s številnimi investicijami, zato je gradbena tematika sedaj zelo aktualna. S 1. junijem so se začeli uporabljati trije novi zakoni: 

Gradbeni zakon (GZ)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Vse te novosti in spremembe bodo vplivale na postopke in pripravo dokumentacije ter nadzora na različnih področjih gradbeništva in prostorsko-okoljskega področja.

prijava (2)

Zato smo pripravili Gradbeno-prostorsko-okoljsko Akademijo, ki vključuje 7 specializiranih seminarjev, potekala bo 7 tednov, ob sredah, v času od 3.4.2019 do 5.6.2019. 
Prednosti Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije :

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu

Poglobljena obravnava vsake tematike

Priznani predavatelji

Garantirana izvedba vseh 7 seminarjev

Vse o gradbeno-prostorsko-okoljski problematiki na enem mestu
Poglobljena obravnava vsake tematike
Priznani predavatelji
Garantirana izvedba vseh 7 seminarjev
Ugodnosti VELIČASTNIH 7, KOMBO 3+1 in Zgodnja prijava

     

1. seminar

Gradbeni zakon in podzakonski akti

3.4.2019, Aleksandra Velkovrh

4 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 4 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

1. seminar

Gradbeni zakon in podzakonski akti

3.4.2019, Aleksandra Velkovrh

4 kreditne točke iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 4 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

10.4.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

2. seminar

Novogradnja ali obnova objekta

10.4.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Gradbeno dovoljenje in legalizacije

17.4.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3. seminar

Gradbeno dovoljenje in legalizacije

17.4.2019, Aleksandra Velkovrh

* 2 kreditni točki iz obveznih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

15.5.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

4. seminar

Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov

15.5.2019, Aleksandra Velkovrh

* kreditna točka iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

22.5.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

5. seminar

Okoljevarstveni postopki

22.5.2019, mag. Jorg Hodalič, Margita Žaberl

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

6. seminar

Urejanje prostora

29.5.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

6. seminar

Urejanje prostora

29.5.2019, Aleksandra Velkovrh, Tomaž Černe

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

5.6.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

7. seminar

Gradbena in druge pogodbe

5.6.2019, Mojca Furlan, Vesna Cukrov

* 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin: Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zgodnja prijava

do 15.3.

VELIČASTNIH 7 *

990 €

KOMBO 3+1 **

570 €

POSAMEZEN SEMINAR

190 €

Redna prijava

do x

VELIČASTNIH 7 *

1090 €

KOMBO 3+1 **

660 €

POSAMEZEN SEMINAR

220 €

* VELIČASTNIH 7:
Ob istočasni prijavi na vseh 7 seminarjev, udeleženec prejme poseben popust na skupno ceno.
** KOMBO 3+1:
Ob istočasni prijavi 4 udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno. 
ali
Ob istočasni prijavi na 4 seminarje, enega prejmete brezplačno.